LastminutesZoeken.nl

 Homepage 

 Favorieten 

 Startpagina 

 Link aanmelden 

 Adverteren 

   Voorwaarden  
 Algemene Voorwaarden - LastminutesZoeken.nl

LastminutesZoeken.nl is een onderdeel van ROAS BV.

Disclaimer

1) In deze disclaimer wordt verstaan onder:
Website: Het medium voor de presentatie van informatie over alle ROAS Reizen bedrijven via internet.
ROAS Reizen: ROAS Reizen B.V. Gebruik(en): inladen, verzenden, opvragen of raadplegen van de inhoud.
Inhoud: alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2) Het onderstaande is van toepassing op iedere door ROAS Reizen gepubliceerde website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3) De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel ROAS Reizen haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. ROAS Reizen ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

4) ROAS Reizen mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. ROAS Reizen stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van beŽindiging.

5) ROAS Reizen behoudt zich het recht de afbeeldingen op de websites ten alle tijden te actualiseren en/of aan te vullen. Alle geplaatste afbeeldingen zijn indicatief. Aan geen van de afbeeldingen kunnen rechten worden ontleend.

6) Op de inhoud van deze website heeft ROAS Reizen het auteursrecht. Van deze website mag u niets zonder voorafgaande toestemming kopiŽren, gebruiken of veranderen.

7) ROAS Reizen verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

8) Sommige hyperlinks in onze website kunnen u naar websites van derden brengen. ROAS Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze websites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.

9) ROAS Reizen wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de (vermeende) directe, indirecte of andere schade die voortvloeit uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze website of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid, volledigheid of aanpassingstermijn van de via de website beschikbaar gestelde informatie. U bent als enige aansprakelijk voor uw beslissing over het gebruik dat u van deze informatie maakt.

10) ROAS Reizen behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan ROAS Reizen de toegang tot de website monitoren.

11) U zal ROAS Reizen, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Privacy Statement - LastminutesZoeken.nl

1) ROAS Reizen doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacy Statement wordt aangegeven welk type informatie op deze website door ROAS Reizen wordt verzameld, en hoe deze informatie word gebruikt en beveiligd. Uw Persoonlijke Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten. Deze Privacy Statement heeft betrekking op deze website. Door de site te benaderen komt u met ROAS Reizen overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.

2) Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al wat u vanuit de website verzendt.

3) Het bezoeken van een website biedt ROAS Reizen de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen zoals de door u gebruikte internet browser of door u gebruikte schermresolutie. Deze gegevens geven ROAS Reizen gťťn inzicht in uw identiteit maar enkel in de wijze waarop u de door ROAS Reizen aangeboden informatie benaderd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en dienen louter voor het optimaliseren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de webpagina.

4) Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op deze website, gebruikt ROAS Reizen die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld voor deelname aan een wedstrijd of om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Tenzij anders is vermeld op de betreffende website of bij het invulformulier, kan ROAS Reizen uw Persoonlijke Gegevens als volgt gebruiken: ROAS Reizen kan u informatie en/of aanbiedingen toe sturen over onze producten, merken en/of diensten en uw gegevens doorgeven aan of delen met andere bedrijven binnen ROAS Reizen, die uw gegevens kunnen gebruiken om u informatie te sturen over hun producten, merken en/ of diensten, voor zover deze gelijksoortig zijn aan het product, het merk of de dienst in verband waarmee u uw gegevens aan ons hebt verstrekt.

ROAS Reizen behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd. ROAS Reizen raadt u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.
U hebt recht op inzage in de informatie die ROAS Reizen over u bewaard. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. ROAS Reizen zal redelijke stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen.
Nogmaals, ROAS Reizen doet er alles aan om uw privacy met betrekking tot onze websites te beschermen. Aarzelt u daarom niet om contact met ROAS Reizen op te nemen indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacy Statement.


Copyright © - LastminutesZoeken.nl

Alle publicaties van LastminutesZoeken.nl zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LastminutesZoeken.nl.
 

 

  Copyright © 2003-2008 ROAS B.V. | Disclaimer | Privacy | Voorwaarden | Contact | Linkpartners