LastminutesZoeken.nl

 Homepage 

 Favorieten 

 Startpagina 

 Link aanmelden 

 Adverteren 

  Privacy Statement  
 Privacy Statement - LastminutesZoeken.nl

LastminutesZoeken.nl is een onderdeel van ROAS BV.

1) ROAS BV doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacy Statement wordt aangegeven welk type informatie op deze website door ROAS BV wordt verzameld, en hoe deze informatie word gebruikt en beveiligd. Uw Persoonlijke Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten. Deze Privacy Statement heeft betrekking op deze website. Door de site te benaderen komt u met ROAS BV overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.

2) Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al wat u vanuit de website verzendt.

3) Het bezoeken van een website biedt ROAS BV de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen zoals de door u gebruikte internet browser of door u gebruikte schermresolutie. Deze gegevens geven ROAS BV géén inzicht in uw identiteit maar enkel in de wijze waarop u de door ROAS BV aangeboden informatie benaderd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en dienen louter voor het optimaliseren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de webpagina.

4) Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op deze website, gebruikt ROAS BV die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld voor deelname aan een wedstrijd of om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Tenzij anders is vermeld op de betreffende website of bij het invulformulier, kan ROAS BV uw Persoonlijke Gegevens als volgt gebruiken: ROAS BV kan u informatie en/of aanbiedingen toe sturen over onze producten, merken en/of diensten en uw gegevens doorgeven aan of delen met andere bedrijven binnen ROAS BV, die uw gegevens kunnen gebruiken om u informatie te sturen over hun producten, merken en/ of diensten, voor zover deze gelijksoortig zijn aan het product, het merk of de dienst in verband waarmee u uw gegevens aan ons hebt verstrekt.

ROAS BV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd. ROAS BV raadt u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.
U hebt recht op inzage in de informatie die ROAS BV over u bewaard. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. ROAS BV zal redelijke stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen.
Nogmaals, ROAS BV doet er alles aan om uw privacy met betrekking tot onze websites te beschermen. Aarzelt u daarom niet om contact met ROAS BV op te nemen indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacy Statement.


 

 

  Copyright © 2003-2008 ROAS B.V. | Disclaimer | Privacy | Voorwaarden | Contact | Linkpartners